Thuis winkel
Image default
Rechten

Wat is het Activiteitenbesluit?

Als u een ondernemer bent die op zoek is naar een oefenfaciliteit in uw stad. Waarschijnlijk heeft u hiervoor toestemming van uw gemeente nodig. De toestemming is afhankelijk van het soort sportschool dat je wilt opzetten en de plaats waar de sportschool zich bevindt, en het kan zijn dat je je aan de milieuregels moet houden. Veel ondernemers zien het als een ‘weg van huis’-locatie die ze liever vermijden. Maar het is belangrijk om enige kennis te hebben van milieuwetgeving, zodat je klaar bent voor gemeentelijk niveau.

 

Voor wie is dit Activiteitenbesluit van toepassing?

Intelligentie type A instellingen hebben minder milieubelastende activiteiten die minder schadelijk zijn voor het milieu. Denk aan school- en kantoorstructuren. Deze voorzieningen hoeven bij de vaststelling of wijziging van hun werkzaamheden geen melding te doen bij de bevoegde instantie. Ze vereisen ook geen afgifte van een milieuvergunning. Zij vallen onder de Regeling Activiteitenbesluit.

 De instellingen van type B zijn instellingen die aan de bevoegde autoriteit moeten worden gemeld wanneer ze worden opgericht of gewijzigd. Ze hebben geen omgevingsvergunning nodig. Soms hebben ze een omgevingsvergunning nodig om een ​​beperkte milieubeoordeling uit te voeren. Ze vallen volledig onder de regels die onderdeel zijn van het Activiteitenbesluit en mogelijk ook andere omgevingswetten. Voorbeelden van inrichtingen die onder de categorie B vallen zijn metaalverwerkende bedrijven, garages en jachthavens.

Inrichtingen van het type C zijn die met een milieuvergunning. Voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is, moeten zij zich onderwerpen aan het Activiteitenbesluit. In dit scenario zijn er geen beperkingen in de vergunning die van toepassing zijn op deze activiteiten. Sommige soorten inrichtingen hebben een Omgevingsvergunning nodig om de doelstelling van een OEM met een limiet uit te voeren. Slechts een klein deel van de Activiteiten De

 

Van ontwerp naar milieuschadelijk proces

In de Omgevingswet verdwijnt het woord ‘ontwerp’ in de Wet milieubeheer. De term wordt vervangen door een regeling voor activiteiten die milieubelastend zijn. De landelijke voorschriften zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit leefomgeving (Bal). Er kunnen echter andere regels van toepassing zijn.

 

 

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/activiteitenbesluit/