Thuis winkel
Image default
Rechten

Wat staat er in de arbowetgeving?

Veilig je werk uit kunnen voeren, dat is belangrijk. Dat we allemaal veilig kunnen werken in Nederland komt door de arbowet. De veiligheid van iedereen die werkt is namelijk enorm belangrijk. Ziek worden of zelfs overlijden door werk is absoluut niet de bedoeling. Daarom wordt er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op gezond en veilig werken in Nederland. Vanuit de overheid is er de arbowetgeving opgesteld. Hierin staan allerlei regels en doelvoorschriften. De algemene rechten en plichten voor werkgevers en werknemers die er in staan, moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een hele belangrijke wet met een duidelijk doel.

De drie niveaus van de arbowet

Maar wat staat er dan eigenlijk precies in de arbowet? De arbowetgeving bestaat eigenlijk uit drie niveaus. de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. In de Arbowet staan algemene bepalingen voor het arbobeleid binnen bedrijven en organisaties. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Er staan regels in waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. In de Arboregeling staan concrete voorschriften en gedetailleerde voorschriften. Zoals hoe een taak uitgevoerd moet worden of waar een middel aan moet voldoen.

Als bedrijf je aan de arbowet houden

De drie niveaus arbowetgeving hebben dus hun eigen functie. Het draait bij de gehele arbowet het om de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Zodat iedereen in Nederland veilig kan werken zonder (ernstig) ziek te worden. Het is dus uitermate belangrijk dat ieder bedrijf zich dan ook aan de regels en voorschriften in de arbowetgeving houdt. Dit betekent dat je je houdt aan de voor jouw bedrijf geldende wetten en regels. Zodat veilig en gezond werken ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

https://rdmg.nl/wet-en-regelgeving/arbowetgeving/