Thuis winkel
Image default
Verbouwen

Zorg als werkgever voor een goed imago

Aan goede vakmensen is een te kort. Dat is inmiddels zeker wel bekend. Helaas wordt hierdoor ook het bedrijfsleven afgeremd. Maar in 2020 hebben we natuurlijk ook nog een andere factor die de economie remt. Desalniettemin vinden bedrijven vaak moeilijk goed geschoold personeel. Zelfs in de industrie is er een stijgend te kort aan personeel. Dat wisten we. Maar tegenwoordig kom je niet meer aan goed personeel door alleen een goed salaris te bieden. Een goed imago als werkgever en secundaire voorwaarden dragen hier ook aan bij. Zorg daarom dat je óók je RI&E op orde hebt.

Goed personeel vinden

Zoals gezegd is een goed salaris vaak niet meer voldoende. Medewerkers hebben vaak een brede keuze om te gaan werken bij diverse bedrijven. Deze luxepositie maakt dat ze goed kunnen kiezen. Een goede sfeer op het werk, waardering en ook vele andere factoren spelen hierbij een rol. Medewerkers zijn allang niet meer alleen met financieel resultaat bezig. Ook is je personeel de belangrijkste en grootste ambassadeur van jullie organisatie. 


Loyaliteit

Wanneer het minder gaat, is men allang blij als ze werk hebben. In betere omstandigheden is men gelijk meer eisend. Ze kijken zodoende ook wat meer om zich heen en verbreden hun blikveld. Voeg daarom extra ‘loyaliteit’ toe binnen de organisatie waardoor medewerkers willen blijven. Overstappen wordt zo al zeker beperkt. Goed werkgeverschap is vaak van onschatbare waarde. Zeker op de lange termijn. Boushey en Glynn hebben in 2012 een onderzoek gedaan naar de uittreding van medewerkers. Het kost nadien zo’n 21% van het jaarsalaris, bruto wel te verstaan, om deze plek op te vangen. Zo gaat er vaak een hoop kennis verloren, maar ook ervaring binnen een organisatie. Wat te denken van de kosten voor het opvullen van de vacature voor een nieuwe medewerker. Helaas staan ze lang niet meer allemaal in de rij.

Zorg voor een werkplek die veilig en gezond is

Bij een veilige en gezonde werkomgeving stijgt de medewerkerstevredenheid vaak aanzienlijk! Een risico inventarisatie en evaluatie instrument draagt hier zeker aan bij. Een actief beleid zorgt voor productievere en ook positievere collega’s. Een goed voorbeeld van zo’n instrument is een AMS. Zo’n systeem is digitaal en ook dynamisch bij te houden. Alle wijzigingen worden namelijk opgeslagen. Ook deze verandering heeft een positieve invloed op de tevredenheid van medewerkers.

https://www.raatwerk.nl/waarom-de-digitale-rie/