Stel uw vragen over Wajong banen aan één partner en kom in contact met enthousiaste jongeren

Waarschijnlijk kent u de Wajong wel, maar weet u genoeg zodat u deze banen effectief kunt inzetten in uw organisatie? Ze geven u bij WerkgeversServicepunt West-Brabant graag meer informatie. U krijgt uitleg over de verschillende diensten en regelingen. Evenals de doelgroep en voorwaarden van de participatiewet, de wet die de inzet van Wajong banen mogelijk maakt. Des te fijner, want u heeft maar één partner nodig aan wie u al uw vragen kunt stellen. En diezelfde partner brengt u ook graag in contact met enthousiaste jongeren die u voor deze banen in kunt zetten. Zo krijgt u zicht op de talenten en mogelijkheden van mensen.

Hoe u als ondernemer uw voordeel doet met de doelgroep van de participatiewet

Wist u al dat de doelgroep van de participatiewet opgesplitst kan worden in drie groepen? De eerste groep zijn enthousiaste jongeren met een handicap die vanuit de Wajong op zoek gaan naar passende banen. Het kunnen ook mensen zijn die nu in de bijstand zitten en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De laatste groep bestaat uit mensen die in aanmerking komen voor sociale werkvoorziening. Ondanks de afstand tot de arbeidsmarkt willen deze mensen graag werken en dat schept trouw richting uw organisatie. En door WerkgeversServicepunt West-Brabant in te schakelen heeft u snel uw posities gevuld en maakt u gebruik van de financiële voordelen die deze banen u opleveren.

Wat is nou eigenlijk de doelgroep van de participatiewet?

Beschikt u over veel kennis wat betreft de doelgroep van de participatiewet en Wajong banen? Zo ja, dan kan u dit veel opleveren. De mensen die onder de participatiewet vallen zijn jongeren met een handicap die vanuit de wet arbeidsondersteuning op zoek zijn naar werk. Het zijn mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening. Ok, nu denkt u ‘wat heb ik hieraan voor mijn bedrijf?’ Allereerst haalt u zo een werknemer in huis die trouw is aan het bedrijf en die zijn of haar werk met enthousiasme doet. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. En wat dacht u van het maatschappelijk verantwoord imago van uw bedrijf? Interessant, nietwaar? Neem daarom contact op met WerkgeversServicepunt West-Brabant.